Algemene Voorwaarden Luisterboek DHZK

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op De Helft Zonder Kinderen, hierna te noemen DHZK). DHZK is onderdeel van Hypno-Psychotherapie Verhoeven, Kloosterlaan 172, 4811 EE te Breda en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer; 20154102.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen DHZK en een koper betreffende het luisterboek, hierna te noemen klant.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als DHZK en klant deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 

Artikel 2. Totstandkoming
De overeenkomst komt tot stand na aankoop van het luisterboek.
Het luisterboek is bedoeld voor meerderjarigen.

 

Artikel 3. Betaling
De betaling van DHZK geschiedt via een online betalingssysteem.

Artikel 4. Toegang DHZK
Het luisterboek blijft voor onbepaalde tijd toegankelijk.

 

Artikel 5. Annulering/Herroepingsrecht
Niet tevreden geld terug garantie
Je kunt binnen 14 dagen na aankoop van het luisterboek het volledige bedrag terugvorderen indien het luisterboek niet overeenkomt verwachtingen je redelijkerwijs mocht hebben. (Denk aan technische mankementen, geluidskwaliteit ed.)
In dit geval wordt de klant verzocht hiervan mededeling te doen via e-mail.

Artikel 6. Wijzigingen
De prijzen zijn onder voorbehoud.
DHZK heeft het recht prijzen te wijzigen.

 

Artikel 7. Auteursrecht
Het auteursrecht van het luisterboek en websiteteksten ligt bij DHZK – Cindy Verhoeven. Zonder uitdrukkelijke toestemming van DHZK mogen geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden. DHZK heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Het Nederlands recht is van toepassing op alle voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen.